Dánské velvyslanectví

Vysoké učení technické v Brně

Euronova & Partner´s

Úřad vlády

Cardion

Zentiva

Fakultní nemocnice u Svaté Anny

Kapitol a.s.

Krajský úřad – jihomoravský kraj

Masarykova univerzita – FSS

Sdružení obrany spotřebitelů ČR

Nadační fond dětské onkologie KRTEK

Zeměměřičský úřad Praha

Idea RS s.r.o.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Zetor a.s.

Atache s.r.o.

Daikin Device Czech Republic, s.r.o.